លោក ជួន សុវណ្ណ ស្នើ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់ សកម្មភាព​ប្រើ​អំពើហិង្សា ទៅ​លើ​អ្នកបើកបរ និង​យានយន្ដ ក្នុងករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN