នគរបាល​ខេត្ត​កណ្តាល ៣ ថ្ងៃ បើក​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​ក្រុមចោរប្លន់​និង​អ្នកទទួលផល​ចោរកម្ម​ – CEN