ត្រាំ បណ្តេញ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចេញពី​តំណែង និង​ដាក់​ប្រធាន CIA ជំនួស​វិញ​ – CEN