ក្រុមហ៊ុន SCG ដាក់​បង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ផលិតផល​ស៊ីម៉ងត៍ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​ចុងក្រោយ​បំផុត​គឺ “K Cement Super Plastering” ស៊ីម៉ងត៍​ដំបូង​គេ​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា – CEN