ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ភ្នំពេញ គាំទ្រ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាត់វិធានកា​រ ចំពោះ​ក្រុម​ជន ដែល​ប្រើ​អំពើហិង្សា​ដ៏​សាហាវ​លើ​សាស្ត្រាចារ្យ​ម្នាក់ ក្នុងករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ – CEN