បាតុភូត​ព្រះអាទិត្យ​រះ​ចំ​កណ្តាល​កំពូល​ប្រាសាទអង្គរវត្ត កើតឡើង​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០-២២ ខែ​មីនា​ – CEN