លោក​អ៊ិត សំហេង ៖ ក្រសួង​ការងារ ពង្រឹង សមត្ថភាព​ជន​បង្គោល​យេនឌ័រ – CEN