​ញាក់សាច់​! ស្ត្រី​ភ្ញាក់​ងារ​ធ្វើ​ប័ណ្ណធានា បាញ់ប្រហារ​អតិថិជន​ម្នាក់​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ខ្លួន ព្រោះតែ​… (មានវីដេអូ) – CEN