ខឹង​ដើរ​ជាន់​ដៃ ឃាតករ​ទាញ​កាំបិត កាប់​បុរស​ម្នាក់​ទៀត ស្លាប់ ពេល​ដេក​ក្នុង​មុង​ជាមួយ​គ្នា – CEN