សិច និង​តុក្តតា​បម្រើ​ផ្លូវភេទ​អាចប​ណ្តា​ល​ឲ្យ​មនុស្ស​ជាប់គុក ៥​ឆ្នាំ​ – CEN