ចិន មាន​របៀប​សម្រក​ទម្ងន់​ចម្លែក តែ​ពេញ​និយម​ – CEN