អ្នករាយការណ៍​ពិសេស អ​.​ស​.​ប ​៖ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​កសាង​ឲ្យទៅជា កោះសន្តិភាព​ – CEN