បុរស​ល្ងង់​បំផុត​ប្រចាំ​សតវត្សរ៍ ៤​រូប​លូន​ចូលក្នុង​ទ្រុង​អន្ទាក់​ចាប់​ក្រពើ​ថតរូប​ – CEN