កាយ​សំរាម​ចេញពី​ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​បាន​៤០​ភាគរយ​ហើយ​ – CEN