សិស្សសាលា​អា​មេ​រិច ទាមទារ​ឲ្យមាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​កាំភ្លើង​ឲ្យ​បាន​តឹងរឹង​បន្ថែមទៀត ក្រោយ​មាន​ការ​បាញ់ប្រហារ​ក្នុង​សាលា បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ជិត ២០​នាក់​ – CEN