ធ្វើតេស្ត​រក​សារធាតុ​ញៀន កម្មករ​ចំការ​ដូងប្រេង​ជិត ១០០ នាក់ រកឃើញ ៣ នាក់​ – CEN