ស្លាប់​២​នាក់ និង​របួស​៣​នាក់ ករណី​ផ្ទុះ​គ្រាប់ នៅ​បន្ទាយ​រថក្រោះ ACO – CEN