រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាម​សំណើ​បរិស្ថាន បង្កើត​តំបន់ការពារទេសភាព​សំបូរ​ព្រៃ​គុក​ក្នុង​ទំហំ​ ៤៣៨​ ហិកតា​ – CEN