បាក់​ស្ពាន​ថ្មើរជើង​នៅក្បែរ​សកល​វិទ្យាល័យ​អា​មេ​រិច​មួយ ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៤​នាក់​ – CEN