ដើមឈើ​ធ្នង់ មួយ​ដើម​មានតម្លៃ​រាប់ម៉ឺន​ដុល្លារ នៅ​បរិវេណ​បឋមសិក្សា​បន្ទាប់​មហា​សាំង ត្រូវគេ​លួច​កាប់​យកទៅ​បាត់​គ្មាន​អ្នកដឹង​ – CEN