ប្លែក​ទៀតហើយ “​រាំ​ចាប់​ចាប​” មិន​ទាន់​ចេញ​ផង​ល្បី​បាត់​ហើយ​ (Video inside) – CEN