ដូច​ខ្វះ​អី​ឈ្លោះ ទៅ​ឈ្លោះ​ជាមួយ​ខ្លាឃ្មុំ​! ស្រវឹង​ឡើង​ភ្លើ​!! (រូប៦សន្លឹក Video inside) – CEN