កងទ័ព​ចិន និង​យុទ្ធោបករណ៍​យោធា ត្រៀម​ធ្វើ “​សមយុទ្ធ​នាគ​មាស​ឆ្នាំ​២០១៨” រួមគ្នា​ជាមួយ​ភាគី​កងទ័ព​កម្ពុជា បាន​បញ្ជូន​មក​ដល់​កម្ពុជា​រួច​ហើយ​ – CEN