ប្រទះឃើញ​សាកសព​នារី​ម្នាក់​អាក្រាតកាយ​ក្នុង​ធុង​ទឹកកក​ក្លាស្សេ​ – CEN