ស្ព្រា​យ​បេតុង​ពិសេស បង្កើន​សមត្ថភាព​ទប់​ទល់នឹង​ការរញ្ជួយ​ដី​ – CEN