ជប៉ុន ផ្តល់​ថវិកា​៣៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ សម្រាប់​សាងសង់​អគារសិក្សា​ក្នុង​វិទ្យាល័យ​ចំនួន​៤ សាលា​បឋមសិក្សា​ចំនួន​៤ – CEN