រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការបរ​ទេស អន្តរាគមន៍​ទៅ​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កែសម្រួល​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​ស្រុក​ស្នួល​ – CEN