កូរ៉េខាងជើង​ចង់​ជ្រើសរើស​យក​ប្រទេស​ស៊ុយអែត ក្នុង​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN