សភា​ចិន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស លោក​ស៊ី ជី​ង​ពីង ជា​ប្រធានាធិបតី​ជាថ្មី​ – CEN