សមយុទ្ធ​នាគ​មាស​រួមគ្នា រវាង​កម្ពុជា​-​ចិន ឆ្នាំ​២០១៨ ជាមួយ​សម្ភារៈ​យោធា​ទំនើបៗ​ – CEN