ពស់ថ្លាន់​១​ក្បាល​បន្លឺសម្លេង​ខ្លាំងៗពីក្នុងជញ្ជាំង​ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្ចាស់ផ្ទះ​លោត​ជើង​៣​ជើង​៤​ហ្មង ខណៈ​កំពុង​មើល​ទូរទស្សន៍​! – CEN