ស្គាល់គ្នា​តាម​ហ្វេ​សប៊ុក ណាត់​ជួប​គ្នា រំលោភ​បាន​សម្រេច​ពីរដង​រហូត​ដល់​សន្លប់​ក្នុង​អង្រឹង ហើយ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ – CEN