យាយ​អាយុ​ជិត ៩០ ឆ្នាំ រស់នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ដង្ហោយ​រក​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​ពី​សប្បុរសជន – CEN