ម៉ូតូ​ពីរ​គ្រឿង​បុក​គ្នា របួសធ្ងន់​២​នាក់ គ្មាន​អ្នកណា​សង​អ្នកណា​ – CEN