មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​-​អូស្ត្រាលី​បាន​ឯកភាព និង​ចុះ​អនុស្សរណៈ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ – CEN