អា​មេ​រិច​ដំឡើង​សាច់ដុំ​ដោយ​បញ្ជូន​នាវា​ផ្ទុក​យន្តហោះ ៣​គ្រឿង​មក​អាស៊ី មុន​ដំណើរ​ទស្សនៈកិច្ច​របស់ ត្រាំ​ – CEN