កម្មករ​អនាម័យ ៥​នាក់ កំណាយ​សំរាម​ដើម្បី​រក​គ្រឿងអលង្ការ​តម្លៃ​ជាង ១០០.០០០ USD – CEN