ដោយ​ចាញ់ល្បែង ឃាតករ​រៀប​គម្រោង​សម្លាប់​មិត្តភក្តិ ដាក់​ក្នុង​ធុង​ទឹកកក​ – CEN