គ្រួសារ​រងគ្រោះ​ដោយ​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ បាន​ទទួល​អំណោយ​ – CEN