មន្ត្រី​ប៉ូលីស​ដ៏​ក្លាហាន សុខចិត្ត​ប្រថុយ​គ្រោះថ្នាក់​ខ្លួនឯង ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ស្ត្រី​ធ្វើអត្តឃាត​ម្នាក់ លទ្ធផល… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN