១៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ជា​ថ្ងៃ​គម្រប់​ខួប​លើក​ទី​៤៨​ឆ្នាំ​ – CEN