ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់​ឆក់យក កាបូបស្ពាយ​ដែលមាន​ដាក់​លុយ​និង​ទូរ​ស័ព្ទ – CEN