ពស់ថ្លាន់១ក្បាលកំពុងសង្ងំដេកក្រោមផ្លូវសុខៗ ស្រាប់តែរថយន្ត១គ្រឿងបើកផុងផ្លូវកិនសង្កត់គួរឲ្យអាសូរ (មានវីដេអូ) – CEN