គ្រូបង្រៀន​អស្ចារ្យ​បំផុត​ពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៨ បាន​ទទួលពាន​រង្វាន់​តម្លៃ ១​លាន​ដុល្លារ​ – CEN