ពលរដ្ឋ​រុស្ស៊ី​រួច​ផុតពី​ទោស​ព្រហ្មទណ្ឌ អាស្រ័យ​ដោយ​ទិញ​ប្រទះ​ស្រា​ក្លែងក្លាយ​របស់​វៀតណាម​ – CEN