ប្រទេសនូវែលសេឡង់ ក្លាយ​ជា​ទិស​ដៅ​សិក្សា​ដ៏​ពេញ​និយម​មួយ​ សម្រាប់សិស្សនិស្សិត នៅប្រទេសកម្ពុជា – CEN