“​ស្តេច​ផ្សិត​” កំពស់​ជិត​១​ម៉ែត្រ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN