តំណាង​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​បក្ស​កុម្មុយនីស្ត​ចិន ឧទ្ទេសនាម​សាច់ជ្រូក​ជាមួយ​លោក​ស៊ី ជិន​ពៀន​ – CEN