ទីតាំង​ចំណត​បេនឡាន កំពង់​អំពិល ស្រុក​បូរី​ជលសារ គ្មាន​ការរៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ទុកឱ្យ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធំៗ​ចត​ស្ទះ​ពេញ​ផ្លូវ​ – CEN