កំពុងតែ​ដើរ ស្រាប់តែ​ឃើញ​ម៉ាស៊ីន ATM “​ខ្ជាក់​” លុយ​ចេញ (Video inside) – CEN